Wednesday, March 12, 2008

from KGMA on Conservation, Energy Independence, Reforestation, National Parks and Wildlife Refuges

President Gloria Macapagal-Arroyo's Speech at the Launching of the
Giant Turtle Conservation Program
Pawikan Center, Nagbalayong, Morong, Bataan

Maraming salamat sa mga opisyal at mamamayan ng Nagbalayong sa
Morong, Bataan. Kapuri-puri ang inyong malasakit sa ating pawikan at
ang pagtatatag ninyo ng Bantay Pawikan People's Organization.
Malaking tulong ito sa Pawikan Conservation Project.

Pinakawalan natin sa dagat kanina ang mga batang pawikan. Mas
mabubuhay sila roon, at lalo tayong makasisiguro sa ating
pangangalaga. At sa mahabang panahon, makikinabang sa yaman ng
karagatan ang mga Pilipino ngayon at sa hinaharap.

Ipinamamalas din natin ang ating pagpapahalaga sa kapaligiran na isa
nang haligi ng ating balangkas pangkaunlaran.

Kahapon ipinagdiwang natin ang isang importanteng hakbang sa pag-
alaga ng ating kalikasan sa pagpirma ng ating pambansang budget.

Inilalarawan ng ating budget ang ating mga asal at prayoridad sa
patakaran para mamuhunan sa ating taong bayan. Naglalaan tayo ng
pondo sa mga bagay na magpapa-asenso lalo sa ating bansa. Ito ang
tintatawag na "Tatlong E" – Ekonomiya, Edukasyon at Environment.

Bawat Pilipino ay gusto ang mabuting trabaho, pagkain sa mesa,
mabuting edukasyon para sa kanilang mga anak at isang malusog at
malinis na kapaligiran na may malinis na hangin, malinis na tubig at
malinis na lupa.

Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin sa Bataan ang Environment. Mahal
ng mga Pilipino ang ating bansa. Kailangang tayo ay maingat na taga-
alaga ng ating likas na kapaligiran. Bigay ng Panginoon ang ating
kapaligiran. Dapat hindi natin abusuhin ang nilikha ng Panginoon.
Kasama dito ang commitment sa malinis na hangin, malinis na tubig, at
isang malinis at malusog na kapaligiran, ligtas sa mga nakakalasong
basura na maaaring saktan ang bawat isa sa atin.

Sa Environment tayo ay tututok sa:

1) Conservation - We need to beautify our villages and cities and rid
them of trash; build more urban parks and recreation areas; purify
our water and clean up industrial sites that are both unhealthy and
aesthetically unpleasant. From our newly-approved budget that is
allocating the biggest chunk to social services, we have put aside P5
billion for conservation activities from the DENR's P8 billion total
budget.

2) Energy independence - We need to tap alternative indigenous
sources of power and energy, and we put a premium on green and
renewable energy. We are veering away from imported fossil fuels
whose prices are not only sky high, but also highly volatile. Our
budget gives P274.16 million to support the Department of Energy's
efforts on energy resource development and utilization and
conservation activities. The PNOC has its own billion of corporate
funds for the development of New and Renewable Energy sources even as
we work harder to convince investors to venture into the promising
areas of solar, wind, geothermal and biofuel energy.

3) Reforestation - We will recover our lost forests through massive
tree planting with the help of communities. The DENR budget sets
aside P300 million for reforestation. We have also convinced several
countries like New Zealand to give their grants as reforestation
projects. Inatasan din natin ang PNOC na gumastos sa forestation
upang bawiin ang oxyen na kinakain ng langis kaya nagkakaroon ng
global warming.

4) The protection of our national parks and wildlife refuges is also
high in our priority. We want to turn our coral reefs and beaches,
the rice terraces — our contribution to the wonders of the world — as
well as our our mountain vistas and tropical forests into national
parks and international sanctuaries for eco-tourism and scientific
research. P240 million will be spent for protected areas, apart from
what they can raise as gate receipts from holidaymakers. There are
specific provisions for wildlife sanctuaries, including P5 million
for the Pawikan Conservation Project. Inaatasan ko ring gumamit ng
pondo ng Philippine Tourism Authority para dito. Samantala, may dala
akong tseke bilang tulong sa livelihood nga Sagip Pawikan para
magtayo ng lodging rooms para sa mga turista at marine biologists sa
sentrong ito.

Habang marami na tayong nagawa, marami pa ring dapat gawin. Balak
nating magtrabaho nang masipag sa susunod na dalawang taon hanggang
matapos ang aking termino sa 2010 para matupad ang ating Philippine
Reform Agenda. Kailangan at gagawin natin, magsusulong tayo ng higit
pang mga reporma. Ipaglalaban natin ang Ekonomiya, Edukasyon at ang
Enviroment.

"Alagaan ang Kalikasan — Panlaban sa Kahirapan" — angkop ang temang
ito sa hangad nating pagsamahin ang edukasyon at ekonomiya sa
pangangalaga ng kalikasan. Maging ang nag-uumapaw na yaman ng
kalikasan, madaling mauubos kung salaula ang paggamit. Ngunit kung
maayos ang pangangalaga, higit tayong bibiyayaan ng dagat, gubat at
lahat na nakapaligid sa atin, at sa yamang ito aahon sa hirap ang
milyun-milyong mamamayan ngayon at ang mga susunod pang henerasyon.

Halimbawa, dati, marami sa inyo ang nangunguha ng itlog ng pawikan o
nanghuhuli ng pawikan upang ibenta, ngunit ngayong alam na ninyo ang
halaga ng nilalang na ito, nangunguna kayo sa pangangalaga. At kayo
na rin ang nagpatunay na mas gaganda ang inyong kabuhayan kung
ipagtatanggol ninyo at tutulungang dumami ang pawikan sa halip na
lipulin ito sa walang awang pagtugis.

Nagbalayong is a good example of how conservation efforts can be
turned into livelihood opportunities that can lift people up from
poverty. Maraming salamat sa inyong magandang halimbawa.

Aasahan kong ipagpapatuloy ninyo ito. Inaasahan kong tutularan kayo
ng lahat ng Pilipino sa tindi ng inyong pagsisikap na alagaan ang
kalikasan bilang laban sa kahirapan.

__._,_.___
Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic
Messages | Links
-----------------------------

Visit the Website of President Gloria Macapagal Arroyo - http://www.kgma.org/gma

No comments: